Očna akupunktura

1. U klasičnoj kineskoj akupunkturi i tradicionalnoj kineskoj medicini do sada ima malo uspjeha u liječenju očnih bolesti. Uspjesi u obradi očnih bolesti kreću se između 5 - 10%.

Prof. dr. John Boel već 30 godina ima privatnu akupunkturnu kliniku, a 25 godina se bavi s očnom akupunkturom. On je sa svojom dugogodišnjom praksom i istraživanjima pronašao nove akupunkturne točke koje kod liječenja očnih bolesti djeluju izvanrednim rezultatima.

U zadnjih 10 godina prof. dr. John Boel liječio je preko 3 000 pacijenata s očnim bolestima. Večini slučajeva koji su liječeni u Danskoj pripada i staračka dalekovidnost. Macula degeneracija, Retinitis pigmentosa, Glaukom, sljepoća zadobivena kroz moždana oštećenja (npr. kroz nagnječenje mozga ili krvne ugruške poslije automobilskih nesreća), kratkovidnost u djece i mladih do 20 godina starosti. Osim toga, sve očne bolesti ne mogu biti izliječene, neke mogu biti ublažene ili se njihovo pogoršanje može znatno usporiti.

Školska medicina danas broji preko 10 000 različitih očnih oboljenja. Područje akupunkturne znanosti još je uvijek mlado, te nisu sve očne bolesti obrađene s očnom akupunkturom. Visoki uspjesi u većini obrađenih bolesti, rezultat su rada prof. dr. Johna Boela. Što se u pojedinosti kroz očnu akupunkturu događa na ostalim dijelovima tijela, danas se sa sigurnošću ne može reći.

Metoda obrade očne akupunkture za sve je očne bolesti ista. Početna terapija traje 5 dana. Kroz prvi tjedan terapije može se vidjeti kako pacijent reagira na akupunkturu, te se može ustanoviti da li jedan daljnji tretman obećava ili ne. Poslije prvog tjedna obrade pacijent se višetjedno po jedan puta akupunktira, potom nakon dva tjedna, a kasnije nakon mjesec dana.

O trajnom uspjehu očne akupunkture ne može se točno reći nakon 10 godina iskustva. Mnogi pacijenti koji nemaju mogućnosti redovito se liječiti u Danskoj, nakon više godina, još su uvijek stabilni. Daljnje liječenje, u svakom slučaju, osigurava da neće dolaziti do pogoršanja stanja pacijenta.

2. Od strane jednog studentskog prijatelja dr. John Boel 1987. bio je potaknut na zanimanje za jedan koreanski akupunkturni sistem "SU JOK". Kod "SU JOK" akupunkture radi se samo na akupunkturnim točkama stopala i dlanova te koljena. Uspoređujući s akupunkturom uha, glave i nosa, "SU JOK" sistem ima tkz. akupunkturne mikrosisteme, koji kao zatvoreni sistem u sebi prikazuje cijelo tijelo i funkcionira kao zatvoreni sistem. Uspjeh kod obrade očnih bolesti penje se s dodatnim točkama uzlazno 30%.

1989. godine u Kini je od strane biologa dr.Zhanga predstavljen jedan novi akupunkturni sistem ECIWO (Embrio Contains the Information of the Whole Organism). Taj biolog godinama se bavio ubrzavanjem rasta biljaka. Pri tome, otkrio je da se u svakom dijelu jednog organizma ili tijela nalaze mali mikrosistemi koji oslikavaju cijelo tijelo. Kod čovjeka je tako pronašao da se mikrosistemi nalaze duž kostiju.Taj akupunkturni sistem "ECIWO" radi sa naročitim uspjehom druge metacarpalne kosti. U Kini je taj sistem testiran na 107 000 pacijenata u 40 klinika. Prilikom testiranja svi pacijenti obrađivani su isključivo s točkama na drugoj metacarpalnoj kosti. Uspjeh se kreće preko 90%. U Kini postoje aparati koji upotrebljavaju te točke za dijagnostiku. Ta dijagnostika novost ima 94% vjerojatnost dijagnostike, dok je kod školske medicine ta točnost dijagnosticiranja 75%. Unutar tih dokumentarnih slučajeva nalazi se jedno kratkovidno dijete kod kojeg je uspjeh liječenja bio 70%.

Upotreba točke "glave" iz "ECIWO" sistema, dovela je do jednog postignuća u liječenju očnih bolesti sa 30 na 40% uspješnosti. Kasnije je dr. John Boel dodao točku jetre, pošto se u klasičnoj kineskoj akupunkturi oko dodjeljuje jetrenom meridijanu. Kroz tu točku postiže se daljnje poboljšanje na 45%.

1993. godine na kongresu dr. John Boel upoznao je "MPS" sistem od Rudolfa Seihnera, koji je večinom radio s injekcijama prokaina. Stvorio je sistem protiv akupunkturne blokade - prema čemu je dr. John Boel nakon svojih osobnih studija, utvrdio da se u natkoljenici nalaze daljnji mikrosistemi. Točke za glavu se nalaze u cijelom krugu oko čašice koljena. Kod današnje očne akupunkture dr. John Boel primjenjuje 2 točke iznad koljena. Te dodatne točke povećavaju dosadašnji postotak uspješnosti od 60 - 65%. Taj veliki uspjeh postigao je kod sljepoće zadobivene uslijed oštećenja mozga. Kvota uspješnosti izlječenja je 80%.

Povratak na vrh

Zmija u boci