Homeopatija

Homeopatija nastoji shvatiti bolest kao posljedicu poremećaja u samom tijelu, budući da tijelo posjeduje prirodnu obranu koju homeopatski lijekovi mogu simulirati. Da bi izliječila određenu bolest, homeopatija ide od samog njezinog izvora, tj. nastoji vratiti izgubljenu ravnotežu.

Naziv homeopatija dolazi od grčke riječi hominos koja znači "kao" i pathos koja znači "patnja". Homeopatija znači liječenje sličnim.

Homeopatija može liječiti gotovo svaku tegobu, fizičku i psihološku, ipak njezina učinkovitost ovisi individualno o svakom pojedincu.

Povratak na vrh

Zmija u boci