Akupunktura

Akupunktura je kineska metoda liječenja koja se temelji na principu usklađivanja protoka "energije" organizma (qi ili chi). Primjenjuje se kod funkcionalnih poremećaja, ali ne koristi kod svih ireverzibilnih bolesti, kao što su npr. organske insuficijencije svih vrsta, sistemske bolesti (MS), degenerativne bolesti pri gubljenju supstancije, psihičke bolesti (teške psihoze), urođene bolesti (neoplazmatijske bolesti), bolesti pri pomanjkanju tvari (kao avitaminoza), bolesti u krajnjem stanju raspadanja (ciroze jetre ili sušenja bubrega). Dakle, kod svih tih nepotpunih bolesti akupunktura se može rabiti kao popratna terapija (sistematična). To je podražjana terapija površine ljudskoga tijela, koja djeluje kroz unutrašnjost tijela.

"Acus" - igla + "pungere" - ubadati je termin koji je prvi upotrijebio Wilhem Ten Rijin. Riječ je o jednoj od glavnih medicinskih metoda tradicionalne kineske medicine. To je terapeutska tehnika kojom se ubadanjem igala u specifične točke na koži pacijenta uspostavlja ravnoteža Qi, vitalne energije koja struji kroz organizam.

Drevni kineski liječnici smatrali su da životna energija prolazi kroz tijelo preko četrnaest crta, odnosno meridijana.

Akupunkturna terapija traje 20 do 30 minuta, 2 do 3 puta na tjedan, do nestanka simptoma zbog kojih je poduzeto liječenje. Ubadajući iglica se vrti radi uklanjanja blokada, te da bi se stimulirao protok energije. Uzajamnim odnosom, umirujući reflektorne odnose između spinalnoga i krvožilnoga sustava, dolazi do preusmjeravanja energije preko meridijana koji su linijski povezani akupunkturnom izlaganju.

Povratak na vrh

Zmija u boci